Tjenester

Budsjettering


Bistand med budsjettering av drift, likviditet, investeringer m.v.
Oppfølging av budsjettene gjøres gjennom regnskapsrapporteringen, men kan også avtales gjort på annen måte.

Firmaetablering


Bistand med utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter ved etablering av selskaper og næringsvirksomhet.
I dette ligger også rådgivning i valg av selskapsform.

Komplett forretningsførsel


Regnskap, lønn, utfakturering og inndrivelse av fordringer, samt betaling av løpende utgifter -
alle løpende aktiviteter som følger av vanlig forretningsdrift.

Lønn


Komplett lønnsregnskap med avlønning til de ansatte, alle offentlige rapporter samt lønns- og trekkoppgaver.

Regnskapsføring


Løpende regnskapsføring med alle offentlige rapporter og statistikker. Regnskapsrapporter etter behov.
Vi har systemer for elektronisk overføring og/eller oppbevaring av bilag. Rapportene sendes på papir eller elektronisk.

Rådgivning


Rådgivning innen områdene skatt, regnskap og generell forretningsdrift, samt firmaoverdragelser og verdivurderinger.

Styrearbeid


Rådgivning innen generelt styrearbeid. Vi kan også delta på styremøter som styresekretær.

Årsregnskap og likningspapirer


Utarbeidelse av årsregnskap med noter til regnskapsregisteret og likningspapirer til skattemyndighetene..
Vi kan også være behjelpelige med utarbeidelse av styrets årsberetning.